ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Η foodconsultant παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Προσαρμοσμένο στο μέγεθος και τις απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης, με γνώμονα το βέλτιστο αποτέλεσμα, επεμβαίνουμε στην λειτουργία της επιχείρησης σας στον μικρότερο δυνατό βαθμό, καλύπτοντας ωστόσο όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Προκειμένου για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων θα ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

 • Οργάνωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια.
 • Εκπόνηση μελέτης η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δημιουργία διαγραμμάτων ροής, ανάλυση κινδύνων, προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου και καθορισμό τρόπου παρακολούθησής των.
 • Οργάνωση των φακέλων (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών, κ.άλ.).
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επιθεώρηση εφαρμογής του συστήματος.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης και την εφαρμογή της στης επιχείρησης σας, μπορείτε να πιστοποιηθείτε από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. Παρέχεται υποστήριξη κατά τον έλεγχο. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εάν δεν διαθέτετε το μόνιμο προσωπικό για την τήρηση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, αναλαμβάνουμε με μικρό κόστος την παρακολούθηση αυτών προκειμένου το σύστημα να είναι σε εφαρμογή και η εταιρία σας να είναι έτοιμη να δέχεται ετήσιες επιτηρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης. Οι εργασίες παρακολούθησης περιλαμβάνουν:
 • Τήρηση αρχείων
 • Διεξαγωγή Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν από την εσωτερική επιθεώρηση.
 • Αντιμετώπιση – επίλυση παρατηρήσεων της περασμένης επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας.
 • Την διαμεσολάβηση, όπου χρειάζεται, στην επικοινωνία της επιχείρησης με τρίτους φορείς.
 • Φυσική παρουσία κατά την ημέρα της διεξαγωγής της επιτήρησης.
Επίσης αναλαμβάνουμε αναβάθμιση του συστήματος προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις, της νομοθεσία, των πελατών σας, των νέων τεχνολογιών.
Κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο μικρή και αν είναι έχει την υποχρέωση να τηρεί μια σειρά από αρχεία τεκμηρίωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής και Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Τα υποχρεωτικά αρχεία που πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση είναι:
 • Αρχείο προσωπικού: περιέχει αντίγραφα κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας και εκπαίδευσης προσωπικού κ.άλ.
 • Αρχείο νερού: περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας.
 • Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης: περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • Αρχεία απεντόμωσης μυοκτονίας: περιέχει το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, κάτοψη της επιχείρησης όπου απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί, κ.άλ.
 • Αρχείο θερμοκρασιών: περιέχει όλα τα στοιχεία παρακολούθησης ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων.
 • Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών: αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης, απαιτούμενα στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα, κ.άλ.
 • στην εφαρμογή του Συστήματος Αυτοελέγχου και
 • στις βασικές αρχές του HACCP για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, με βάση το πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Κανονίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας