ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε αγορανομικά δικαστήρια μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη σε συνεργασία με το νομικό σας τμήμα προκειμένου για τον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης σας.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, η πολυετής πείρα μας, καθώς και η γνώσεις μας στην νομοθεσία τροφίμων, μας καθιστούν χρήσιμους στις συναλλαγές σας με τις κρατικές αρχές, σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών, εισήγησης για επιβολή προστίμων, κ.άλ. Μπορούμε να αναλάβουμε την εκπροσώπηση σας στο Γενικό Χημείο του Κράτους για την κατ’ έφεση εξέταση δείγματος, ή στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο εφόσον ζητηθεί γνωμοδότηση.
Όλα τα τρόφιμα και ποτά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά πρέπει να έχουν ετικέτα με τις υποχρεωτικές από τον νόμο ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα. Έτσι στα εισαγόμενα προϊόντα προστίθεται ετικέτα στα ελληνικά. Όμως προσοχή, η απλή μετάφραση του ξενόγλωσσου κειμένου δεν είναι πάντα αρκετή ακόμη και αν αυτό προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα όπως και κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και την δική της νομοθεσία, που επιβάλλει επιπλέον απαιτήσεις στην επισήμανση των τροφίμων. Υποστήριξη και στην επικοινωνία με τον προμηθευτή σας.
Οι γρήγοροι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας οδήγησαν σε αλλαγή των συνηθειών μας σχετικά με την προετοιμασία και την κατανάλωση του φαγητού, στην αναζήτηση έτοιμων ή ημιέτοιμων γευμάτων. Στην αγορά διατίθενται ολοένα και περισσότερα νέα προϊόντα η παραγωγή των οποίων βασίζεται στην χρήση νέων βοηθητικών ή πρόσθετων υλών και μέσων συσκευασίας. Παράλληλα εφαρμόζονται και νέες τεχνικές συντήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή. Ωστόσο, παρά τις προόδους αυτές, έχουμε συνεχώς ανερχόμενους διατροφικούς κινδύνους, με έμφαση στους χημικούς κινδύνους που επιμολύνουν την διατροφική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλότερης ποιότητας και απολύτου ασφάλειας προϊόντα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, προχώρησε σε αναμόρφωση του πλαισίου της ασφάλειας των τροφίμων και το 2002 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Έκτοτε, εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμοί που καλύπτουν µεγάλοφάσµα διατάξεων µε άµεσες ή έµµεσες συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για υλικά και αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, για τις ζωοτροφές και για άλλους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής που υπεισέρχονται στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Η παρακολούθηση των νέων νομοθετικών διατάξεων που εκδίδονται, η ερμηνεία τους, καθώς και η εφαρμογή τους προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση.
ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΔΙΠΛΑΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κανονίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας