ΕΤΙΚΕΤΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επισήμανση της ετικέτας και την εναρμόνιση των προϊόντων σας με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • σε ετικέτες νέων προϊόντων – τροφίμων και ποτών, αλλά και
 • σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα

Εξασφαλίζετε πλήρη συμμόρφωση της ετικέτας του προϊόντος σας με την νομοθεσία τροφίμων και ποτών, για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις:

 • Πως πρέπει τα συστατικά να αναγράφονται στην ετικέτα; Πότε η αναγραφή τους δεν είναι υποχρεωτική; Ποια συστατικά δεν χρειάζεται να αναγράφονται; Πως αναγράφονται τα πρόσθετα στην ετικέτα; Πότε πρέπει για κάποιο συστατικό να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του στο τρόφιμο;
 • Παρέχεται υποστήριξη για την ορθή αναγραφή των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σας.
Υποστήριξη στην εφαρμογή του Κανονισμού αρ.1169/2011 (ΕΕ), σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
 • Οι πίνακες διατροφικών στοιχείων είναι πλέον υποχρεωτικοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια, τα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες, το αλάτι, κλπ
 • Που θα βρω αυτές τις πληροφορίες, ποιες είναι οι υποχρεωτικές ενδείξεις, ποιες οι προαιρετικές και πως πρέπει να τοποθετηθούν στην ετικέτα, πως εκφράζονται ως ποσοστό των Προσλαμβανομένων Ποσοτήτων Αναφορά;
 • Παρέχεται πλήρης υποστήριξη στην δημιουργία τους, καθώς και προτάσεις για την προσθήκη διατροφικών πληροφοριών, πέραν των υποχρεωτικών, που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν σας.
 • Ποιες είναι οι αλλεργιογόνες ουσίες και ποιες αυτές που προκαλούν δυσανεξία; Ποια από τα συστατικά του προϊόντος μου περιλαμβάνονται στα αλλεργιογόνα και πως αυτά πρέπει να επισημαίνονται πάνω στο προϊόν; Πάνω από ποια περιεκτικότητα της αλλεργιογόνου ουσίας στο τρόφιμο θα πρέπει αυτή να αναγράφεται στην ετικέτα; Πως αναφέρονται τα αλλεργιογόνα στην ετικέτα όταν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών;
 • Παρέχεται υποστήριξη για την ορθή αναγραφή των αλλεργιογόνων που περιέχονται στο προϊόν.
 • Οι Ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας είναι φράσεις όπως «με χαμηλά λιπαρά», «πηγή πρωτεϊνών», « με μειωμένες θερμίδες», «Το ασβέστιο απαιτείται για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών», «Η βιταμίνη Α συμβάλλει στη διατήρηση της κατάστασης του δέρματος».
 • Μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν, ενώ παρέχουν στον καταναλωτή χρήσιμες γνώσεις για τα προϊόντα που αγοράζει. Όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυθαίρετα. Παρέχεται πλήρης υποστήριξη για την δημιουργία τους.
Εκφρασμένη σε γραμμάρια ή εκατοστά του λίτρου, σε μονάδες βάρους ή όγκου, ανάλογα με την φύση του προϊόντος, διέπεται από την νομοθεσία για τον καθορισμό του τρόπου αναγραφής της.
 • Πως αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος, ποια είναι η δόκιμη φράση «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …» ή «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…»; Πως υπολογίζεται ο χρόνος ζωής ενός προϊόντος και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό; Σε ποιο σημείο της ετικέτας τοποθετείται η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος; Πότε πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής;
 • Παροχή συμβουλών για την σωστή αναγραφή των παραπάνω ενδείξεων.
Οι πληροφορίες σχετικά με το τρόφιμο πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο που να είναι ευκρινείς, ευανάγνωστες, να μην κρύβονται από στοιχεία που προσελκύουν και αιχμαλωτίζουν το μάτι και άλλες διαφημιστικές πληροφορίες, και να είναι σε καθαρή αντίθεση με το υπόβαθρο, ενώ παράλληλα έχει θεσπιστεί ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στην ετικέτα.
Η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένα προϊόντα.
Ποια είναι τα υποχρεωτικά στοιχεία της επιχείρησης που πρέπει να αναγράφονται στο προϊόν καθορίζονται από τον Κανονισμό αρ.1169/2011 (ΕΕ).
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Κανονίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας