ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Αναλαμβάνουμε την σύνταξη Περιγραφικής Έκθεσης βάσει των απαιτήσεων της Υγειονομικής Νομοθεσίας Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829, Διάγραμματος Ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και την αποτύπωση στην κάτοψη (σχεδιάγραμμα μηχανικού) των χώρων με τις χρήσεις, τον σταθερό εξοπλισμό , τον χώρο των καθήμενων πελατών κλπ, προκειμένου για την λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Κανονίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας