Τρόφιμα – Ανώτατα όρια στα trans λιπαρά

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Κανονισμός ΕΕ 2019/649, θέτει ανώτατα όρια στην περιεκτικότητα των trans λιπαρών οξέων. Συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά, σε τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και σε τρόφιμα που προορίζονται για προμήθεια εμπόρων λιανικής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λίπους. Εξαιρούνται τα trans-λιπαρά που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Απριλίου 2021.
fb-share-icon