Τρόφιμα – Ανώτατα όρια στα trans λιπαρά

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Κανονισμός ΕΕ 2019/649, θέτει ανώτατα όρια στην περιεκτικότητα των trans λιπαρών οξέων. Συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά, σε τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και σε τρόφιμα που προορίζονται για προμήθεια εμπόρων λιανικής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λίπους. Εξαιρούνται τα trans-λιπαρά που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Απριλίου 2021.