Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων για Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς

Εκδόθηκε νέος Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που αφορά Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & Κέντρα Προσχολικής Αγωγής. Περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την παροχή γευμάτων σε βρέφη και μικρά παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τον ευέλικτο τρόπο προσέγγισης όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ 2016/C 278/01. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για αυτό η παράθεση ασφαλών τροφίμων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και συντάχθηκε μετά από τη σχετική τοποθέτηση του Ε.Φ.Ε.Τ.   Παρέχεται υποστήριξη για την εφαρμογή του. Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.