Χλωρικά στα τρόφιμα: κίνδυνος για την δημόσια υγεία

Επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τις χρόνιους και οξείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τη διατροφική έκθεση σε χλωρικά ιόντα (συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού):

Η μακροχρόνια έκθεση σε χλωρικά ιόντα σε τρόφιμα, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, είναι μια πιθανή ανησυχία για την υγεία των παιδιών, ιδιαίτερα εκείνων με ήπια ή μέτρια ανεπάρκεια ιωδίου. Όμως, η συνολική πρόσληψη σε μία μόνο ημέρα, ακόμη και στα υψηλότερα εκτιμώμενα επίπεδα είναι απίθανο να υπερβαίνει τη συνιστώμενη ασφαλές επίπεδο για τους καταναλωτές όλων των ηλικιών.

Τα χλωρικά ιόντα μπορούν να υπάρχουν στα τρόφιμα από τη χρήση χλωριωμένου νερού για την επεξεργασία των τροφίμων και την απολύμανση του εξοπλισμού επεξεργασίας αυτών. Οι πιο ευάλωτες ομάδες τροφίμων είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Ωστόσο το πόσιμο νερό, είναι η κύρια πηγή χλωρικών ιόντων στη διατροφή, πιθανόν συμβάλλοντας έως 60% της χρόνιας έκθεσης για βρέφη.

Η χρόνια έκθεση μπορεί να αναστείλει την πρόσληψη ιωδίου. Η EFSA έχει θέσει ως ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) 3 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα για τη μακροπρόθεσμη έκθεση. Οξεία έκθεση, δηλαδή μια υψηλή πρόσληψη χλωρικών σε μία ημέρα, θα μπορούσε να είναι τοξική για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του αίματος να απορροφά το οξυγόνο, οδηγώντας σε νεφρική ανεπάρκεια. Η EFSA, ως εκ τούτου, έθεσε επίσης μια συνιστώμενη ασφαλή επίπεδα πρόσληψης για μια ημερήσια πρόσληψη (που ονομάζεται «οξεία δόση αναφοράς») χλωρικό των 36 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα.

Η EFSA ζητάει από την Commission και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα υφιστάμενα μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης των καταναλωτών σε χλωρικό στα τρόφιμα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τον αντίκτυπο στην μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων.

https://foodconsultant.gr/wordpress/wp-content/uploads/salad-264826_640.jpg