Συλλογική η προσπάθεια για την μείωση των λοιμώξεων από το καμπυλοβακτηρίδιο

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της EFSA στις 28 Ιανουαρίου 2015, οι τροφικές δηλητηριάσεις από το καμπυλοβακτηρίδιο, μετά από μια μακρά περίοδο αυξητικής πορείας, έχουν πλέον σταθεροποιηθεί. Ωστόσο παραμένει η πιο συχνά καταγεγραμμένη αιτία τροφιμογενούς λοιμώξεως, παρουσιάζοντας 10 φορές περισσότερα περιστατικά από ότι η λοίμωξη από σαλμονέλα.

Στα τρόφιμα, το καμπυλοβακτηρίδιο απαντάται κυρίως στο κοτόπουλο. Δεν είναι ορατό, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό στην οσμή ή την γεύση, όμως μας επηρεάζει.

Οι τρόποι μετάδοσης του νοσήματος είναι μέσω μολυσμένου ωμού ή ατελώς μαγειρεμένου κρέατος (συνήθως πουλερικών) ή άλλου μολυσμένου τροφίμου ή κατανάλωση μολυσμένου νερού. Επίσης το μικρόβιο μπορεί να μεταδοθεί κατά τον χειρισμό των τροφίμων στην κουζίνα μέσω των χεριών ή επιφανειών κοπής που έχουν μολυνθεί κατά την διάρκεια χειρισμού ωμών πουλερικών.

Για την μείωση των περιστατικών καμπυλοβακτηριδίωσης απαιτείται προσπάθεια από όλη την αλυσίδα παραγωγής, από το πτηνοτροφείο ως την κουζίνα.

Η Food Standard Agency στη Βρετανία μέσω της Acting on Campylobacter Together, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να οργανώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου για την επίτευξη του στόχου. Σε μελέτη της M&S (publication by M&S of case study) βλέπουμε πως με πέντε παρεμβάσεις κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας μπορεί να μειωθεί το καμπυλοβακτηρίδιο στα κοτόπουλα.

Η παροχή καθαρού χλωριωμένου νερού στα πουλερικά συμβάλλει στην πρόληψη των λοιμώξεων από καμπυλοβακτηρίδιο στα πτηνοτροφεία και με τον τρόπο αυτό στην μείωση του αριθμού των μολυσμένων πουλερικών που διατίθενται στην αγορά. Παράλληλα τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι των πουλερικών για την επιμόλυνση τους από το καμπυλοβακτηρίδιο πριν το σφαγείο, θα μας επιβεβαιώσουν για την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων.

Ο χειρισμός των ωμών πουλερικών στο κρεοπωλείο ή στον χώρο της κουζίνας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτείται χρήση ξεχωριστών επιφανειών κοπής, ενώ μετά την χρήση τους, καθώς και όλων των σκευών που ήρθαν σε επαφή, όπως μαχαίρια, δίσκοι κ.άλ. θα πρέπει να πλένονται επιμελώς. Η Food Standard Agency εφιστά την προσοχή των καταναλωτών κατά πλύσιμο των πουλερικών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης άλλων προϊόντων από τις σταγόνες που διασπείρονται . Είναι ένα σημείο που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους και οι επαγγελματίες.

Η φύλαξη – μεταφορά του νωπού πουλερικού πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστούς περιέκτες, σκεπασμένους με μεμβράνη ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Επιβάλλεται επιμελές μαγείρεμα όλων των προϊόντων που σχετίζονται με τα πουλερικά, έως ότου να μην είναι πλέον ροζ και τα υγρά του να είναι καθαρά.

Οι χειριστές των τροφίμων θα πρέπει να πλένουν καλά τα χέρια τους με νερό και σαπούνι.

Πηγές:
EFSA – Campylobacteriosis cases stable, listeriosis cases continue to rise, say EFSA and ECDC Press Release, 28 January 2015
FSA – Campylobacter survey: cumulative results from the first nine months, 26 February 2015
FSAI Advice on Need to Control Campylobacter Contamination in Poultry, 28 January 2015
ΚΕΕΛΠΝΟ – Καμπυλοβακτηριδίωση – Λοίμωξη από το Καμπυλοβακτηρίδιο