Νέος Κανονισμός ΕΕ 1169/2011, στόχος η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή

Οι ανησυχίες και το ενδιαφέρον του σύγχρονου καταναλωτή για την σωστή διατροφή, καθώς  και  η ανάγκη για όλο και πιο σαφείς – κατανοητές ετικέτες τροφίμων ούτως ώστε να μπορεί να επιλέγει με επίγνωση τα τρόφιμα που καταναλώνει, έφερε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων. Από τις 13 Δεκεμβρίου του 2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός ΕΕ με αριθ.1169/2014, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή αφορά τους παρασκευαστές τροφίμων, το λιανεμπόριο και τις μονάδες μαζικής εστίασης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.
fb-share-icon