Μείωση του αλατιού και στο ψωμί

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας (Ο.Α.Ε.) με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για τη μείωση του αλατιού στο ψωμί. Αφορά όλα τα είδη αρτοπαρασκευασμάτων, ενώ στόχος είναι η περιεκτικότητα του να μην ξεπερνάει το 1,2%.

Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρωτοβουλίες Εθνικής Μείωσης του Αλατιού (EU Framework for National Salt Reduction initiatives) στα 5 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα, όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η βιομηχανία και βιοτεχνία τροφίμων μια και το αλάτι βρίσκεται σε πολλά παρασκευάσματα και έτοιμα προϊόντα. Αναδιαμορφώνοντας τις συνταγές τους, μέσα από καμπάνιες αύξησης της επίγνωσης του θέματος, αλλά και μέσω πρωτοβουλιών επισήμανσης των τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου.

Η μείωση του αλατιού στο ψωμί είναι εύκολα επιτεύξιμη και δεν επιφέρει αλλαγές στην υπόλοιπη συνταγή, ενώ σε όποιες χώρες του κόσμου έχει επιτευχθεί έγινε αποδεκτή από τον καταναλωτή.

Η συμμετοχή των αρτοποιών σε αυτή την προσπάθεια είναι εθελοντική, όμως όσοι δεσμεύονται σε αυτή τη δράση, θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους το λογότυπο της εκστρατείας του ΕΦΕΤ “Λιγότερο Αλάτι – Καλύτερη Υγεία” προκειμένου να ενημερωθεί ο καταναλωτής . Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αποστείλει στην Ο.Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του με τα στοιχεία της επιχείρησής του και η επιχείρηση θα λάβει το λογότυπο από την Ο.Α.Ε. ενώ τα στοιχεία της επιχείρησης αυτής θα αναρτώνται σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ο.Α.Ε. για την προβολή της στη δράση αυτή.