Θεσπίστηκε πρότυπο για «Παραδοσιακό ρυζόγαλο αυθεντικής συνταγής»

Το νέο πρότυπο περιγράφεται στο Υπ.Απ. αρ. 1510/99678 (αρ.φύλλου 2031, 17/09/2015, τεύχος β΄). Βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας το προϊόν παρασκευάζεται από:

Νωπό ή παστεριωμένο γάλα το οποίο δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύστασης με μόνη εξαίρεση την τροποποίηση της λιποπεριεκότητας. Το γάλα μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο, βουβαλίσιο ή μίγμα αυτών και η αντίστοιχη αναφορά για το είδος ζώου από το οποίο αυτό προέρχεται γίνεται στον κατάλογο συστατικών. Επίσης περιέχει ζάχαρη και ρύζι.

Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2.5% λιπαρά γάλακτος και απαγορεύεται η προσθήκη νερού. Τα συστατικά που επιτρέπονται είναι:

  • Η προσθήκη μικρής ποσότητας αμυλούχων ουσιών για παρασκευή προϊόντος πυκνότερης εμφάνισης.
  • Η προσθήκη κρόκου αυγών.
  • Η προσθήκη αρωματικών υλών με άρωμα βανίλιας, μαστίχας καθώς και ο επιφανειακός αρωματισμός με σκόνη κανέλλας.
Ομοειδή προϊόντα που παρεκκλίνουν από το πρότυπο, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τον όρο «ρυζόγαλο».