Θεσπίστηκε πρότυπο για «Παραδοσιακή κρέμα αυθεντικής συνταγής»

Το νέο πρότυπο περιγράφεται στο Υπ.Απ. αρ. 1510/99678 (αρ.φύλλου 2031, 17/09/2015, τεύχος β΄).

Ως «Παραδοσιακή κρέμα αυθεντικής συνταγής» νοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από νωπό ή παστεριωμένο γάλα το οποίο δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύστασης με μόνη εξαίρεση την τροποποίηση της λιποπεριεκότητας. Το γάλα μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο, βουβαλίσιο ή μίγμα αυτών και η αντίστοιχη αναφορά για το είδος ζώου από το οποίο αυτό προέρχεται γίνεται στον κατάλογο συστατικών. Επίσης επιτρέπεται χρήση αμυλωδών ουσιών, καθώς και ζάχαρης.

Θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λιπαρά γάλακτος 2,8% τουλάχιστον και κατά την παρασκευή της “κρέμας αυθεντικής συνταγής” επιτρέπεται μόνο:

  • Η προσθήκη κρόκου αυγών.
  • Η προσθήκη αρωματικών υλών με άρωμα βανίλιας, μαστίχας καθώς και ο επιφανειακός αρωματισμός με σκόνη κανέλλας.

Σε ομοειδή προϊόντα που παρεκκλίνουν του ανωτέρω πρότυπου δίνεται η δυνατότητα χρήσης μόνο του όρου “κρέμα”.