Έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων

Όλες οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα και υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ελέγχονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την επικινδυνότητα  σύμφωνα με την ΚΥΑ1408/274009/ΦΕΚ Β’/9-10-20. Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας λαμβάνονται υπ΄όψιν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, κάθε πληροφορία που υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν, το ιστορικό των επιχειρήσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν στο παρελθόν, την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν κάνει οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τέλος κάθε πληροφορία για τέλεση μη συμμορφώσεων που τις αφορούν. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Περιορισμός στα πλαστικά μιας χρήσης

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80-85% των θαλάσσιων απορριμμάτων που συναντώνται στις παραλίες είναι πλαστικά, εκ των οποίων το 50% αντιστοιχεί σε πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης. Τα αντικείμενα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Ο πρώτος Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη, δήλωσε ότι «εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια…». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Το αλάτι, οι επιπτώσεις στην υγεία μας και τα υποκατάστατα αλατιού

Το αλάτι, πολύτιμο συστατικό στην κουζίνα, συνδέεται με αρκετά προβλήματα υγείας όταν καταναλώνεται χωρίς μέτρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει μέγιστη κατανάλωση 5 γραμμαρίων ημερησίως, δηλαδή 2 γραμμαρίων νατρίου, όμως έρευνες δείχνουν πως οι Ευρωπαίοι πολίτες καταναλώνουν αλάτι πάνω από τα συνιστώμενα όρια.  Πολλά Ευρωπαϊκά κράτη έχουν νομοθετήσει αλλαγές με τη μορφή φορολόγησης προϊόντων με υψηλό νάτριο, υποχρεωτικής επισήμανσης του περιεχόμενου νατρίου στο τρόφιμο και ισχυρισμών διατροφής και υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Κατάταξη Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατάταξη επιχειρήσεωντροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και συχνότητα επιθεωρήσεων αυτών. Ο ΕΦΕΤ έχει εκδώσει οδηγό για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης.Με βάση αυτό τον οδηγό θα ιεραρχήσει του ελέγχους που διενεργεί σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών 852/2004 και 853/2004, και κατ’επέκταση του Κανονισμού 1935/2004 (υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Soft Serve παγωτό – Ασφαλείς χειρισμοί

Το soft-serve παγωτό ή στιγμιαίας παρασκευής, είναι ειδική κατηγορία παγωτού. Διαφέρει από τα άλλα είδη παγωτού στο ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρασκευή του με κατάλληλο μίγμα, σε στερεή, πολτώδη ή υγρή μορφή, από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης. Μπορεί να καταναλωθεί είτε ως έχει, είτε ως συστατικό σε άλλα παρασκευάσματα, όπως για παράδειγμα σε milkshake. Συνήθως διατίθεται σε σημεία λιανικής πώλησης, σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γρήγορου φαγητού, ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διάρκεια ζωής και Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, ενώ εκτιμάται ότι από τα 88 εκατομμύρια τόνους τροφίμων που απορρίπτονται ετησίως στην ΕΕ, το 10% αυτών συνδέεται με την ημερομηνία σήμανσης. Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν οι επιχειρήσεις την ημερομηνία ελάχιστης διατηρισιμότητας. Η επιτροπή της EFSA  (Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων) για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ) συνέταξε έναν Οδηγό: «Guidance on date marking and related food information»  για τον καθορισμό του χρόνου ζωής των τροφίμων και την ορθή σήμανση αυτού, δηλαδή την χρήση της «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»  ή της «τελικής ημερομηνίας ανάλωσης». Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Έλεγχος αλλεργιογόνων ουσιών στα αρτοποιεία

Βάσει της νομοθεσίας και για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών από τροφογενείς αλλεργείες, υπάρχει απαίτηση δήλωσης των αλλεργιογόνων ουσιών που περιέχονται στα τρόφιμα. Στα συσκευασμένα προϊόντα τα αλλεργιογόνα αναγράφονται στην ετικέτα με έντονους χαρακτήρες, που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα συστατικά, ενώ για τα χύμα το κατάστημα που τα διαθέτει είναι υπεύθυνο να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή. Για τον έλεγχο της παρουσίας των αλλεργιογόνων ουσιών στα τελικά προϊόντα θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στην Ανάλυση Επικινδυνότητας που διεξάγεται στα πλαίσια ενός λειτουργικού Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ως κίνδυνος. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις επί της συσκευασίας τροφίμων

Σκοπός της ετικέτας σε μια συσκευασία είναι να ενημερώσει τον καταναλωτή και να τον βοηθήσει να επιλέξει σωστά. Μέσω της ετικέτας η επιχείρηση επικοινωνεί με τον καταναλωτή. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε μια ετικέτα είναι συγκεκριμένες. Οι περισσότερες καθορίζονται από τη νομοθεσία, ενώ άλλες επιλέγονται από τον παραγωγό. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα

Τα  υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν σε ισχύ νομικές απαιτήσεις που παρατίθενται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2023/2006 και 1935/2004, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο ρόλος των υλικών συσκευασίας είναι να διευκολυνθεί  η αποθήκευση και η μεταφορά τους, προστατεύοντας τα από εξωτερικούς παράγοντες. Όμως θα πρέπει και τα ίδια τα υλικά να είναι κατάλληλα ώστε να μην μεταφέρουν ουσίες στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ούτε να τροποποιούν τη σύσταση των τροφίμων ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αυτών. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Covid-19 και ασφάλεια τροφίμων

Εμπειρίες από προηγούμενα κρούσματα σχετικών κορωνοϊών, όπως ο SARS-CoV και MERS-CoV δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσω της κατανάλωσης τροφίμων, ενώ προς το παρών φαίνεται ότι ο νέος κορωνοϊός έχει παρόμοια συμπεριφορά. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα η νόσος του αναπνευστικού συστήματος Covid-19, που οφείλεται σε μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω της αναπνευστικής οδού με σταγονίδια από μολυσμένα άτομα. Μπορεί όμως να μεταδοθεί μέσω των τροφίμων και τι μέτρα πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Μικροπλαστικά, αναδυόμενος κίνδυνος στα τρόφιμα

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται διάσπαρτα στο περιβάλλον, ενώ είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι εντοπίζονται και στα τρόφιμα.  Το 2018, σε μελέτη που διεξήχθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστρίας (Austrian Federal Environment Agency) και την Ιατρική Πανεπιστημιακή Σχολή της Βιέννης (Medical University of Vienna), εντοπίστηκαν στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου κομμάτια από μικροπλαστικά.  Ποιος είναι  όμως ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία όταν τα τρόφιμα και το νερό που καταναλώνουμε περιέχουν μικροπλαστικά; Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αναγραφή χώρας καταγωγής τροφίμων, τι ισχύει.

Η καμπάνια πανευρωπαϊκής συλλογής υπογραφών από την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» με την οποία ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα ολοκληρώθηκε. Στόχος τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση, αλλά και η πρόληψη της απάτης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διακετύλιο… με άρωμα βουτύρου. Είναι ασφαλές;

Γνωστό για το χαρακτηριστικό άρωμα βουτύρου, το διακετύλιο, είναι φυσικό συστατικό πολλών τροφίμων, ενώ σε άλλα προστίθεται ως αρωματική ουσία κάνοντας τα πιο ελκυστικά. Στις αρχές του 2000,  συσχετίστηκε με την αποφρακτική πνευμονική νόσο, όταν εργαζόμενοι των μονάδων παραγωγής ποπ – κορν για φούρνο μικροκυμμάτων, στο Ιλινόι, το Οχάιο και το Μιζούρι νόσησαν από την εν λόγω ασθένεια. Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ότι το διακετύλιο προκαλεί πνευμονική νόσο. Επιλέξετε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.

Η ασφάλεια των τροφίμων απειλείται από την κλιματική αλλαγή

Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν άμεση επίπτωση στα ζώα και στα φυτά, στα δάση και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται ευνοούν την επιβίωση των μικροβίων και άλλων επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την διάδοση τους, δημιουργώντας αναδυόμενους  φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.  Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων είναι πρόδηλες. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Σακχαρόχη, ή αλλιώς ζάχαρη.

Η σακχαρόζη, ή αλλιώς ζάχαρη, είναι ένας απλός υδατάνθρακας. Περιέχεται φυσικά στα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε τροφή, δηλαδή σε ζάχαρη. Τα ζαχαρότευτλα και το ζαχαροκάλαμο περιέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες σακχαρόζης, γι ‘αυτό και αποτελούν τις καλύτερες πηγές για την εξαγωγή ζάχαρης. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ακρυλαμίδιο: μια επικίνδυνη ουσία

Πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έφερε ξανά στο προσκήνιο το ακρυλαμίδιο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Το ακρυλαμίδιο, είναι μια χημική ουσία που σχηματίζεται φυσικά στα φαγητά κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου μαγειρέματος σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. τηγάνισμα, ψήσιμο στο φούρνο, καβούρδισμα). Έτσι βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά όπως τηγανιτές πατάτες, καφές, μπισκότα, κράκερς, παξιμάδια, φρυγανιές, ψωμί, αρτοσκευάσματα κ.ά. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, γνωστές ως PFAS, απειλούν την υγεία μας

Τα PFAS είναι  συνθετικές χημικές ουσίες που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, μεγάλες ή μικρές, είτε λειτουργούν σε επαγγελματικούς χώρους, είτε από το σπίτι, είτε με κινητή μονάδα, πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Η σωστή αρχή θα κάνει πολύ πιο εύκολη την καλή λειτουργία της επιχείρησης σας στο μέλλον. Δείτε ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.

Η νομοθεσία για τα κυλικεία

Συνήθως ο χώρος εργασίας των κυλικείων είναι περιορισμένος. Όμως οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για διάθεση ασφαλών τροφίμων είναι αυτές που ισχύουν για όλους τους χώρους μαζικής εστίασης. Γίνεται δε ειδική αναφορά στα σχολικά κυλικεία. Η διασφάλιση της υγιεινής μπορεί να γίνει απλή υπόθεση αν τηρηθούν κάποια βασικά βήματα. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Βούτυρο – Νομοθεσία και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εδώ και πάνω από 4.000 χρόνια το βούτυρο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας. Εκλεκτό τρόφιμο, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αναντικατάστατο στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, δίνει ξεχωριστή γεύση και απαλή υφή. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διατροφική επισήμανση προϊόντων

Οι ανησυχίες και το ενδιαφέρον του σύγχρονου καταναλωτή για τη σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τη νομοθεσία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζει έτσι ώστε να κάνει με ασφάλεια τις επιλογές του. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αλεύρι σίτου και ασφάλεια τροφίμων

Το αλεύρι σίτου είναι ένα ακατέργαστο γεωργικό προϊόν που δε μπορεί να καταναλωθεί ωμό, πριν δηλαδή υποστεί θερμική επεξεργασία, διότι ενέχει ο κίνδυνος να περιέχει υψηλό μικροβιακό φορτίο, ακόμη και παθογόνους μικροοργανισμούς. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Ασφάλεια τροφίμων: απλούστεροι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων (EFSA) προτείνει μια νέα, απλοποιημένη προσέγγιση στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία και τα καταστήματα διάθεσης παγωτού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Στέβια: Το φυτό από την Παραγουάη

Το νέο γλυκαντικό που θα αντικαταστήσει την ζάχαρη ή απλά μια μόδα; Το φυτό στέβια, με βοτανικό όνομα SteviaRebaudiana, ανήκει στην οικογένεια Asteraceaeόπως οι μαργαρίτες και τα χρυσάνθεμα. Είναι αυτοφυές φυτό των υψίπεδων της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Το όνομα του το πήρε από τον Ισπανό γιατρό και βοτανολόγο του 16ου αιώνα PedroJaimeEsteve (Stevius). Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι στο παγωτό

Το παγωτό είναι ένα παγωμένο επιδόρπιο με βάση το γάλα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά συστατικά και του ουδέτερου pH αποτελεί καλό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροβίων. Το στάδιο της παστερίωσης και εν συνεχεία της κατάψυξης, μειώνουν αυτό τον κίνδυνο. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν μικροβιολογικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το παγωτό. Το μικροβιακό φορτίο του παγωτού αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του, τους χειρισμούς κατά την διάρκεια της παραγωγής, καθώς και την υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Συσκευασμένο ή χύμα; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συσκευασίας τροφίμων

Εκατοντάδες χρόνια πριν, τα τρόφιμα παράγονταν και καταναλώνονταν τοπικά. Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την πρόοδο της βιομηχανίας κατέστησαν αναγκαία, αλλά και δυνατή τη συσκευασία τους, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί από «απλό περιέκτη», σε μέσο που διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ποιότητα των προϊόντων. Όμως, οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες στις μέρες μας, οδήγησαν σε μια αμφισβήτηση της χρήσης της.

Διαβάστε τη συνέχεια

Ψωμιά από κατεψυγμένη ζύμη: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα;

Το φρέσκο ψωμί έχει μικρό χρόνο ζωής. Πολύ γρήγορα χάνεται η φρεσκάδα, η τραγανή υφή της κόρας, η δομή της ψίχας, το χαρακτηριστικό άρωμα, ενώ η πολύωρη προετοιμασία του με τον παραδοσιακό τρόπο, δυσχεραίνει την αυξημένη κάλυψη των αναγκών. Αντίθετα, η παρασκευή ψωμιού από κατεψυγμένη ζύμη, καθιστά την όλη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη, εξοικονομεί χρόνο, χώρο, κόστος εξοπλισμού και εργατικών χεριών, διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν έτσι να διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία ψωμιού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο. Διαβάστε τη συνέχεια

Η επιτροπή της ΕFSA για τις ζωονόσους επισημαίνει ότι τα περιστατικά σαλμονέλωσης παρουσιάζουν ξανά αύξηση.

Με έκθεση της η EFSA επισημαίνει την αύξηση κρουσμάτων σαλμονέλωσης στους ανθρώπους κατά 3% από το 2014. Στελέχη της EFSA επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική. Υπάρχει ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου εκ μέρους των κρατών, ενώ έρευνες είναι σε εξέλιξη για την κατανόηση των λόγων της αύξησης. 94.530 περιστατικά σαλμονέλωσης καταγράφηκαν το 2016 στην ΕΕ. Ο Salmonella Enteritidis, αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο σαλμονέλας και είναι μια στις έξι αιτίες τροφιμογενών ασθενειών το 2016. Συνδέεται με την κατανάλωση αυγών και πουλερικών.

Διαβάστε τη συνέχεια

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα ολοήμερα σχολεία

Ο ΕΦΕΤ δίνει οδηγίες για την σωστή προετοιμασία σου γεύματος που προορίζεται να καταναλωθεί από τον μαθητή στο ολοήμερο σχολείο, καθώς και την ορθή μεταφορά αυτού.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Διαβάστε τη συνέχεια

Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων (scrapie disease): ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί από τα ζώα στον άνθρωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια

Αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al: ανησυχία για την ασφάλεια

Η αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al (ονομάζεται επίσης “Perilla aldehyde”) αξιολογήθηκε από τους εμπειρογνώμονες της EFSA ως γενοτοξική (καταστρέφει το DNA). Σύμφωνα με τη διαδικασία της EFSA για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αρωματικών υλών τροφίμων, όταν μια ουσία χαρακτηριστεί ως γενοτοξική, η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα για το θέμα αυτό μόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του καταναλωτή.

Διαβάστε τη συνέχεια

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

…για την επιστημονική γνωμοδότηση, που αφορά στους κινδύνους της δημόσιας υγείας από την κατανάλωση νωπού γάλακτος Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο. Διαβάστε τη συνέχεια