Που οφείλονται οι χαρακτηριστικές τρύπες στο τυρί emmental

Από παλιά ήταν γνωστό ότι οι χαρακτηριστικές τρύπες στο τυρί emmental οφείλονταν στην παραγωγή αερίων (διοξειδίου του άνθρακα) από βακτήρια. Όμως μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πως οι εποχιακές διακυμάνσεις επηρέαζαν την μέγεθος και το σχήμα τους.

Ελβετοί επιστήμονες παρατήρησαν ότι η φυγοκέντριση και η μικροδιήθηση έχουν αρνητική επίδραση στην δημιουργία τους. Έτσι υπέθεσαν ότι μικροσωματίδια φυτικής προέλευσης που υπάρχουν στο γάλα, είναι υπεύθυνα για την δημιουργία της τρύπας. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αποξηραμένα τμήματα φυτών (φύλλα και στελέχη) αποτελούν τον σπόρο, τον πυρήνα για την δημιουργία της τρύπας, ενώ με βοήθεια των ακτίνων Χ παρατήρησαν τον συσχετισμό μεταξύ αυτών κατά την διάρκεια της ωρίμανσης του τυριού.