Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, γνωστές ως PFAS, απειλούν την υγεία μας

Τα PFAS είναι  συνθετικές χημικές ουσίες που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο.