Ασφάλεια τροφίμων: απλούστεροι κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τον Έλεγχο των Τροφίμων (EFSA) προτείνει μια νέα, απλοποιημένη προσέγγιση στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία και τα καταστήματα διάθεσης παγωτού. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.