Υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα

Τα  υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν σε ισχύ νομικές απαιτήσεις που παρατίθενται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2023/2006 και 1935/2004, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο ρόλος των υλικών συσκευασίας είναι να διευκολυνθεί  η αποθήκευση και η μεταφορά τους, προστατεύοντας τα από εξωτερικούς παράγοντες. Όμως θα πρέπει και τα ίδια τα υλικά να είναι κατάλληλα ώστε να μην μεταφέρουν ουσίες στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ούτε να τροποποιούν τη σύσταση των τροφίμων ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αυτών. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.