Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στα ολοήμερα σχολεία

Ο ΕΦΕΤ δίνει οδηγίες για την σωστή προετοιμασία σου γεύματος που προορίζεται να καταναλωθεί από τον μαθητή στο ολοήμερο σχολείο, καθώς και την ορθή μεταφορά αυτού.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.