Συσκευασμένο ή χύμα; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συσκευασίας τροφίμων

Εκατοντάδες χρόνια πριν, τα τρόφιμα παράγονταν και καταναλώνονταν τοπικά. Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την πρόοδο της βιομηχανίας κατέστησαν αναγκαία, αλλά και δυνατή τη συσκευασία τους, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί από «απλό περιέκτη», σε μέσο που διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ποιότητα των προϊόντων. Όμως, οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες στις μέρες μας, οδήγησαν σε μια αμφισβήτηση της χρήσης της.

Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.