Πως να διαχειριστείται την ασφάλεια των τροφίμων στην επιχείρησή σας

Η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες  υγιεινής και  την νομοθεσία των τροφίμων. Κάθε επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που θα παραχθούν και θα διατεθούν δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.