Η επιτροπή της ΕFSA για τις ζωονόσους επισημαίνει ότι τα περιστατικά σαλμονέλωσης παρουσιάζουν ξανά αύξηση.

Με έκθεση της η EFSA επισημαίνει την αύξηση κρουσμάτων σαλμονέλωσης στους ανθρώπους κατά 3% από το 2014. Στελέχη της EFSA επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική. Υπάρχει ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου εκ μέρους των κρατών, ενώ έρευνες είναι σε εξέλιξη για την κατανόηση των λόγων της αύξησης. 94.530 περιστατικά σαλμονέλωσης καταγράφηκαν το 2016 στην ΕΕ. Ο Salmonella Enteritidis, αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο σαλμονέλας και είναι μια στις έξι αιτίες τροφιμογενών ασθενειών το 2016. Συνδέεται με την κατανάλωση αυγών και πουλερικών.

Πηγή