Η ασφάλεια των τροφίμων απειλείται από την κλιματική αλλαγή

Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν άμεση επίπτωση στα ζώα και στα φυτά, στα δάση και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται ευνοούν την επιβίωση των μικροβίων και άλλων επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την διάδοση τους, δημιουργώντας αναδυόμενους  φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.  Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων είναι πρόδηλες. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.