Επισήμανση – Ετικέτες Τροφίμων

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες που να ενημερώνουν τον καταναλωτή για το περιεχόμενο και την σύνθεση τους, ώστε να κάνει συνειδητή επιλογή κατά τις αγορές του. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος και πρέπει να είναι ακριβείς, ευδιάκριτες, κατανοητές, ανεξίτηλες και να μην τον παραπλανούν. Καθορίζονται αυστηρά από την νομοθεσία των τροφίμων. Ο Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές» περιγράφει τις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρουν όλα τα τρόφιμα στην ετικέτα τους. Επιλέξτε εδώ για να διαβάστε το άρθρο.