Αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al: ανησυχία για την ασφάλεια

Η αρωματική ουσία p-Mentha-1,8-dien-7-al (ονομάζεται επίσης “Perilla aldehyde”) αξιολογήθηκε από τους εμπειρογνώμονες της EFSA ως γενοτοξική (καταστρέφει το DNA). Σύμφωνα με τη διαδικασία της EFSA για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αρωματικών υλών τροφίμων, όταν μια ουσία χαρακτηριστεί ως γενοτοξική, η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα για το θέμα αυτό μόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του καταναλωτή.

Αυτή η αρωματική ουσία υπάρχει φυσικά στο φλοιό των εσπεριδοειδών. Παράγεται σε περιορισμένες ποσότητες και προστίθενται σε ορισμένα ψημένα τρόφιμα, πουτίγκες, προϊόντα με βάση το κρέας, σε αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά για να προσδώσει μια πικάντικη οσμή και ξυλώδη γεύση εσπεριδοειδών.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.