foodconsultant.gr – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

foodconsultant.gr – Σύμβουλοι επιχειρήσεων τροφίμων

και γιατί είμαστε χρήσιμοι για την επιχείρησή σας…

Άμεση εξυπηρέτηση / Ευελιξία / Εχεμύθεια / Επιστημονική επάρκεια

Με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στον χώρο των τροφίμων, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγιεινή των τροφίμων, καθώς και την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, προσφέροντας συνεχή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την διάθεση των τελικών προϊόντων. Δίνουμε πρακτικές και οικονομικές λύσεις στα μέτρα της κάθε επιχείρησης, καλύπτοντας τις δικές σας ανάγκες. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά και διαρκή ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα μέσα από τα άρθρα μας.
Κανονίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας

foodconsultant.gr

ποιοί είμαστε…

Ονομάζομαι Ελένη Πανά και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα αυτή που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Σπούδασα Χημεία στην Ελλάδα και στο Βέλγιο και είμαι απόφοιτος του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολούμαι με τα τρόφιμα τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από τους τομείς της Διασφάλισης Ποιότητας (QA), καθώς και της Έρευνας & Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (R&D). Είμαι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ (Αρ.Μητρώου 3420401507)
Περισσότερα

Επικαιρότητα

νέα, άρθρα και αναρτήσεις από το ιστολόγιό μας…

29/10/2023ΑΡΘΡΑΗ διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες  υγιεινής και  την νομοθεσία των τροφίμων. Κάθε επιχείρηση όσο μικρή και αν είναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που θα παραχθούν και θα διατεθούν δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επιλέξετε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο. [...]
29/09/2023ΑΡΘΡΑΓια να εισαχθεί ένα τρόφιμο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει αν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία της εν λόγω χώρας και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας παραγωγής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και … Continue reading “Εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ και εξαγωγές σε τρίτες χώρες” [...]
11/07/2023ΑΡΘΡΑΗ παρουσία Αλκαλοειδών Τροπανίου, ιδίως ατροπίνης και σκοπολαμίνης, συνιστούν πηγή ανησυχίας για την υγεία. Με βάση επιστημονική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες διαπιστώθηκε υπέρβαση της Δόσης Αναφοράς Οξείας Έκθεσης (ΔΑΟΕ) .  Στα τρόφιμα που διαπιστώθηκε ότι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τέτοιων … Continue reading “Αλκαλοειδή Τροπανίου” [...]
02/05/2023ΑΡΘΡΑΗ τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τροφίμων οδήγησε σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα, ενώ η παγκοσμιοποίηση άνοιξε την αγορά σε τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν ως τώρα στην Ευρώπη.  Έτσι το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την πρώτη νομοθεσία για τα Νέα Τρόφιμα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτά θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές … Continue reading “Νέα Τρόφιμα – Novel Food” [...]
29/03/2023ΑΡΘΡΑΒάσει της Υγειονομικής Διάταξης Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οι.47829 , για την αδειοδότηση νέων και τη συμμόρφωση υφιστάμενων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος χαμηλού κινδύνου είναι απαραίτητη η δημιουργία διαγράμματος ροής των διεργασιών της επιχείρησης, ενώ για τις επιχειρήσεις μεσαίου και υψηλού κινδύνου θα πρέπει επιπλέον να συνταχθεί και περιγραφική έκθεση. Οι μελέτες συντάσσονται και υπογράφονται από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας και … Continue reading “Διάγραμμα Ροής και Περιγραφική Έκθεση” [...]
13/03/2023ΝΕΑΟ Κανονισμός (EE) 2022/2388 της Επιστροπής θεσπίζει νέα όρια για τις υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) σε ορισμένα ζωικά τρόφιμα, μετά την διαπίστωση ότι μέρος του πληθυσμού στην Ευρώπη ξεπερνάει την ολικά Ανεκτή Εβδομαδιαία Πρόσληψη (ΑΕΠ) των 4 ng/kg σωματικού βάρους. Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) είναι το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ … Continue reading “Τα PFAS απασχολούν και πάλι την EFSA” [...]